+31 6 83 520 465
isolatieinhuis@gmail.com

Subsidiemogelijkheden

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor particulieren en zakelijke gebruikers (ISDE).

Vanaf 4 januari 2021 is er voor eigenaar én bewoner de ISDE-subsidie. De energiebesparende maatregelen betreffen: vloerisolatie, bodemisolatie, spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie en hoogrendementsglas. Zoals hierboven vermeld moet u in het bezit zijn van een eigen woning om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie.
Ook is het pas mogelijk om aanspraak te maken als u een combinatie van twee energiebesparende maatregelen uitvoert en de maatregelen door een deskundig bedrijf laat uitvoeren. Voor het verkrijgen van de subsidie mag 1 van de bovengenoemde isolatiemaatregelen ook gecombineerd worden met de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp of aansluiting op een warmtenet.

U heeft geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor de betreffende isolatiemaatregelen heeft ontvangen.

Omdat wij als bedrijf staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het register van ‘Bouw en Nijverheid’, hebben wij de bevoegdheid om de isolatiemaatregelen uit te voeren en de formulieren van de ISDE aan te leveren.
De manier waarop wij te werk gaan bij het aanleveren van de subsidie formulieren is als volgt: wij maken foto’s van de huidige situatie en foto’s van de situatie als de opdracht is afgerond. De subsidieverstrekker kan dus zien dat de betreffende energie besparende maatregelen aan uw woning is uitgevoerd. Ook wil de subsidieverstrekker weten welk product er wordt gebruikt en of dat product voldoet aan de minimum Rd waarde van de betreffende maatregel. Al onze producten voldoen aan de minimum eisen die gesteld worden aan de Rd waardes van de betreffende energie besparende isolatie maatregelen. Klik hier voor meer informatie over onze producten.
Dit gehele pakket met formulieren en foto’s wordt in zijn geheel naar u toegestuurd per email. Als u de informatie binnen heeft kunt u via het RVO de subsidie aanvragen.

Hieronder staat een overzicht van het RVO waarin u kunt zien welke isolatiemaatregelen, naast de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp of aansluiting op een warmtenet, u kunt combineren om in aanmerking te komen voor de subsidie. Tevens staan er per energie besparende maatregel de minimum isolatiewaardes, de minimaal en maximaal vereiste hoeveelheid vierkante meters en de subsidie per vierkante meter waar u aanspraak op kunt maken.

Subsidiebedragen en isolatiewaardes

Subsidiebedrag m2Minimaal vereiste m2Maximaal m2Minimale RD-waarde [m2 K/W]
Gevelisolatie€ 25151703,5
Spouwmuurisolatie€ 5151701,1
Dakisolatie€ 20252003,5
Zolder/vlieringvloer€ 5251303,5
Vloerisolatie€ 7251303,5
Bodem€ 4251303,5

Wij hebben de belangrijkste voorwaarden van de ISDE hierboven vermeld. Hier kunt u echter geen rechten aan ontlenen voor toekenning van de subsidie. Voor een volledig overzicht van alle voorwaarden en energiebesparende maatregelen van de ISDE die bepalend zijn voor toekenning verwijzen wij naar de site van het RVO.